Links

UWV UWV

Uitvoerder van de sociale Werknemers Verzekeringen
SZW SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
NVVG NVVG

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
KNMG KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Huijbers Administratiekantoor Huijbers Administratiekantoor

Uitvoerend secretariaat Novag