Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!

Algemene Voorwaarden

De website van NOVAG dient uitsluitend ter informatie.

Ondanks het feit dat NOVAG veel zorg besteedt aan de samenstelling van deze website, kan NOVAG niet garant staan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.
NOVAG behoudt zich te allen tijde het recht de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. NOVAG kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Verantwoordelijkheid

NOVAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van degene die inlogt op de website van NOVAG of anderszins gebruik maakt van deze website, voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het privacybeleid of de disclaimer, neem dan contact op.