Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
910 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwsflash NOVAG februari 2023 CAO / Coassistenten/ B&B / Handreiking taakdelegatie UWV/ NOVAG congres

Cao

UWV stelt in de onderhandelingen een loonsverhoging van 5% en 2% voor op 2 jaar. Bij een inflatie die oploopt richting 10% nog steeds geen ruimhartig bod, en niet acceptabel voor NOVAG en onze collega vakbonden. De mogelijkheden om actie te voeren worden momenteel in kaart gebracht door de vakbonden, collega’s die hierin een rol willen spelen of ideeën willen inbrengen kunnen die melden via novagrespons@gmail.com of pdl@hyconsult.nl.

De werkgever lijkt op dit moment geen tempo te willen maken met het bereiken van een akkoord. Dat betekent dat alle medewerkers koopkrachtverlies lijden, en niet iedereen kan dit opvangen. Daarom is het van belang dat er snel een akkoord komt, alles hangt dus af van een redelijk UWV bod, dan kan er snel afgerond worden, helaas is dat bod er nog steeds niet.

Coassistenten opnieuw welkom in district Rijnmond

Positief nieuws: In onze nieuwsflash van januari moesten we u helaas melden dat coassistenten niet meer welkom waren in het district Rijnmond. Vanaf 1 april zijn coassistenten opnieuw welkom.

Bezwaar en Beroep

De achterstanden bij Bezwaar en Beroep lopen snel op, wachttijden van een jaar zijn niet ongebruikelijk en waarschijnlijk zullen er binnenkort bezwaarkantoren zijn waar in het geheel geen bezwaarverzekeringsartsen meer zijn. De oorzaak ligt in een daling van het aantal bezwaarverzekeringsartsen. Deze daling had men al langere tijd kunnen zien aankomen, gezien de leeftijdsopbouw van deze groep. Vanuit NOVAG hebben we dit probleem in het overleg met UWV herhaald aangekaart. Bij UWV was en is er op dit moment geen plan of visie om dit probleem op te lossen. Voorstellen om de overstap van SMZ naar B&B te stimuleren en/of de functie ook aantrekkelijker te maken voor verzekeringsartsen die momenteel niet bij UWV werkzaam zijn, zoals van verzekeringsarts Bezwaar en Beroep een carrièreperspectief te maken, zijn niet bespreekbaar voor UWV. En dat terwijl met een beperkt aantal verzekeringsartsen extra de problematiek bij Bezwaar en Beroep is op te lossen, in tegenstelling tot de problematiek bij SMZ.

Deze keuzes van UWV maken intussen dat burgers heel lang in onzekerheid zitten, in sommige gevallen zelfs tot een jaar. En zoals bekend dragen lopende juridische procedures niet bij tot re-integratie.

Update Handreiking taakdelegatie UWV

De update heeft vertraging opgelopen door UWV manoeuvres waarover we u eerder informeerden. Die situatie is besproken en op 15 februari is er vervolgoverleg gepland tussen UWV, OC SMZ en NOVAG. Onze doelstelling en verwachting nu is om snel en gedegen tot een nieuwe handreiking te komen.

Daarbij dank aan de collega’s die input hebben geleverd op de conceptversie die eerder met u gedeeld is in samenwerking met de OC-SMZ.

NOVAG CONGRES 16 MEI 2023 SAVE THE DATE!

Graag willen wij attenderen op ons jaarlijkse NOVAG congres op dinsdagmiddag, 16 mei 2023. Ook dit jaar hebben wij twee boeiend sprekers; Drs. Dhr. Thijs Jansen, medeoprichter en directeur van Stichting Beroepseer, en Mw. Katrien van Beurden, actrice.

Het zal plaatsvinden in de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht.

De uitnodiging zal nog volgen.

Met vriendelijke groet,

namens het NOVAG-bestuur

Wim Van Pelt

Lever ook een bijdrage aan de toekomst van uw vak en wordt net als uw collega’s lid via NOVAG

NB:

Normaal gesproken kost het lidmaatschap 350€ waarvan 200€ voor NOVAG-beroepsvereniging en 150€ voor NOVAG-vakbond. De 200€ kan volledig gedeclareerd worden via HCM Peoplesoft (net als NVVG contributie of kosten van een cursus) en de 150€ kan ingebracht worden in het keuzeplan waarmee tot 49,5% belasting kan worden bespaard. De collega’s die dit betalen, zijn door declaratie en keuzeplan effectief minder dan 95 euro per jaar (94,61€ bij het belastingtarief van 36,93%) kwijt aan het lidmaatschap. En als je in het hoogste belastingtarief valt (49,5% bij inkomen boven 73.031€) dan betaal je effectief 75,75€ per jaar dat is 1,82/1,46€ per week. Wat men (na declaratie en invoering in keuzeplan) effectief maximaal betaalt aan het lidmaatschap NOVAG is dus altijd minder dan 2€ per week en 8€ per maand.

In opleiding en korter dan 3 jaar in dienst, betaalt men nog minder. Dan kom je in aanmerking voor het gereduceerde tarief, met incasso 165€ en zonder incasso 175€. Het deel van de beroepsvereniging 100 of 95 euro kan je volledig declareren bij UWV, in Peoplesoft HCM (net als NVVG contributie of kosten van een cursus) en het vakbondsdeel zal 75/70€ bedragen en dat kan je opvoeren in het keuzeplan. Daarmee betaal je dat deel van je bruto salaris (zodat je bruto salaris lager wordt en je minder belasting betaalt) en bespaar je 36,93% (bij een inkomen lager dan 73.031€) of 49,5% (bij een inkomen hoger dan 73.031€). De besparing bij 75€ is 27,69€ en 25,85€ bij 70€. Effectief betaal je bij het reductielidmaatschap dus (na declaratie en invoeren keuzeplan) 47,31€ of 44,15€ per jaar. Altijd minder dan 1€ per week, minder dan 4€ per maand in geval van het reductielidmaatschap.

Voor minder dan 2€ per week en minder dan 1€ in geval van reductielidmaatschap kan je NOVAG steunen. Een laag bedrag voor een investering in de toekomst en aantrekkelijkheid van je vak.

Nog meer voordelen:

  • Met je NOVAG lidmaatschap ben je verzekerd voor juridische hulp van VVAA bij conflicten met het UWV.
  • Jaarlijks organiseren we een leuk gratis congres in Utrecht.
  • En we betrekken leden: als je belangstelling hebt voor de beleidsgroep (kaderlid vakbond/adviesorgaan van bestuur), of voor deelname in de medezeggenschap (onderdeelscommissie SMZ of B&B of ondernemingsraad) neem dan contact op.
  • Indien leden daar behoefte aan hebben, bieden we persoonlijke ondersteuning bij gesprekken met je werkgever.
Nieuwsoverzicht