Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
415 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwsflash NOVAG januari 2023 Grote respons CAO petitie: 9000 UWV medewerkers ondertekenen Coassistenten niet meer welkom in district Rijnmonden coassistenten

Cao petitie gemeenschappelijke bonden

UWV stelt in de onderhandelingen een loonsverhoging van 4% voor. Bij een inflatie die oploopt richting 10% geen ruimhartig bod, en dat op het moment dat de voorzitter van  DNB, Klaas Knot, en de regering de werkgevers oproepen met een substantiële loonsverhoging te komen.

De gemeenschappelijke bonden: FNV, CNV, Unie en NOVAG hebben naar aanleiding van dit bod een petitie uitgezet bij de UWV medewerkers, die is intussen door ruim 9000 medewerkers ondertekend, een duidelijk signaal aan UWV. Hopelijk groeit het besef bij UWV dat hun cao voorstel niet redelijk is in de huidige context.

Coassistenten niet welkom in district Rijnmond

Er worden door collega’s verzekeringsartsen in het land al jaren inspanningen geleverd om arbeid en gezondheid deel te laten uitmaken van de opleiding geneeskunde en zo ons vak te promoten; onbekend maakt immers onbemind.

Dat heeft tot successen geleid, onder andere aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar onze collega’s nu lesgeven, en arbeid en gezondheid onderdeel is van de opleiding. In dat kader zijn er afspraken gemaakt met het Erasmus MC over stageplekken voor co-assistenten in het district Rijnmond.

Het district management in Rijnmond heeft evenwel beslist dat coassistenten niet welkom zijn in het district. Daarmee worden de afspraken met het Erasmus MC niet nagekomen. De motivatie is capaciteitsproblemen en achterstanden. Coassistenten lopen daardoor mogelijk vertraging op bij hun opleiding en de inspanningen van de collega’s om ons vak onder de aandacht worden tenietgedaan.

Dat dit gebeurt in een district waarin het management er zich op beroept voorloper te zijn in de SMC vorming, waarbij de regie bij de inhoud zou komen te liggen, maakt deze beslissing helemaal controversieel. De inhoud en het belang van het voortbestaan van het vak zijn in deze beslissing evident ondergeschikt geweest aan korte termijn denken en productiedruk. Dit illustreert dat voor het maken van een succesvolle omslag naar het SMC model, de regie over de bedrijfsvoering ook daadwerkelijk bij de medische lijn moet

komen te liggen. Op dit moment gaat het niet die kant op met de SMC vorming binnen UWV. De positie van de regiehouders blijft vaag, ze krijgen geen formele bevoegdheden, en ook het draagvlak van de regiehouders onder de verzekeringsartsen is niet geborgd. Hoger op zal de inhoudelijke lijn evenmin buttom-up benoemd worden, zoals zou moeten om de invoering van de SMC’s kansrijk te maken.

Zie ook de eerdere nieuwsflash: Sociaal Medische Centra vragen daadwerkelijke inhoudelijke regie van de verzekeringsarts. Minimale voorwaarden om dit model kansrijk in te voeren zijn:

Nieuwsoverzicht