Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
180 woorden
11 minuten leestijd

Herenakkoord cao 20 maart 2023

HERENAKKOORD                                                       Houten, 20 maart 2023

Bestek

De werknemersorganisaties De Unie, CNV-Vakmensen.nl en NOVAG committeren zich aan het eerder behaalde, echter in overleg deze avond verbeterde, onderhandelingsresultaat van 28 februari 2023.

Het betreft een tijdelijk herenakkoord tussen de genoemde partijen en UWV met een automatische conversie, geldende tot en met doch uiterlijk 31 maart 2023 van dit akkoord, in een definitief cao-akkoord.

Nadere afspraken

  • Op 20 maart 2023 zijn genoemde partijen met UWV daarom overeengekomen dat voor de afgesproken salarisverhoging van 6,5% per 1 januari 2023 een bodem geldt van bruto € 200,-.
  • In vervolg overleg zullen partijen nadere afspraken met elkaar maken (compliance) over de verschillende verder uit te werken en in het onderhandelingsresultaat benoemde onderwerpen, ieder met een concreet tijdpad afhankelijk van de aard en omvang van het desbetreffende onderwerp.

Partijen beogen om FNV nadrukkelijk de tijd te geven om tot aansluiting te komen bij het bereikte cao-akkoord.

Namens UWV – Madeline Dessing

Namens CNV Vakmensen.nl – Robbim Heins

Namens De Unie - Inge de Vries

Namens NOVAG – Peter de Leede

Eventuele reacties kunt u sturen naar: Novagrespons@gmail.com

Nieuwsoverzicht