Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
448 woorden
11 minuten leestijd

Petitie tegen RIV-toetsing met leidend advies bedrijfsarts heeft resultaat: Voorgenomen intrekking wetvoorstel RIV-toetsing met leidend advies bedrijfsarts

Op 21 maart 2023 hebben NVVG, FNV, VCP, CNV en NOVAG een petitie ingediend bij de Tweede Kamer tegen de wetsverandering rondom de RIV toets, oftewel “het voorstel tot wijzigen van de Wet WIA en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV”. Die wetswijziging zou betekenen dat er geen verzekeringsarts meer te pas komt aan de RIV-toetsing, alleen de arbeidsdeskundige en dat er geen beoordeling meer gedaan kan worden van de door de bedrijfsarts gestelde belastbaarheid en de sociaal medische begeleiding. Een sanctie op medische gronden zal niet meer mogelijk zijn.

Eerder heeft de NOVAG zich uitgesproken tegen deze wet, samen met andere partijen tijdens een rondetafelgesprek op 9-11-2020. Dit kunt u terugkijken via de volgende link:

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wetsvoorstel-wijziging-van-de-wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen-en-de-ziektewet

In de enquête die NOVAG de verzekeringsartsen van het UWV had voorgelegd in februari 2022 bleek dat bijna 80% van de respondenten een invloed verwacht op de re-integratie en die verwachting is veelal dat dit een negatieve invloed zal zijn. Daarnaast verwacht 70% dat de verandering invloed gaat hebben op in de instroom in de WIA, waarbij vooral een toename van de instroom werd verwacht.

In de petitie zijn een vijftal bezwaren aangegeven:

  • Het wetsvoorstel raakt fundamenteel aan de rechtspositie van werknemers;
  • Een re-integratietraject dat niet goed is verlopen kan niet meer gerectificeerd worden, met als meest dramatische consequentie dat iemand niet in aanmerking komt voor de WIA en tegelijkertijd nauwelijks is gere-integreerd.
  • Het zorgt voor een verhoogde instroom in de WIA (€ 67 miljoen/4000 werknemers).
  • De geclaimde besparing op capaciteit verzekeringsartsen is uiterst twijfelachtig, dus het is maar sterk de vraag dat deze wetsaanpassing gaat helpen bij de problemen rondom de achterstanden.
  • Er bestaat tevens de zorg dat deze wetaanpassing in combinatie met de 60+ maatregel een vergrotend nadelig effect gaat hebben voor de werknemers in deze leeftijdscategorie. Het geheel overziend wordt het wetsvoorstel overbodig geacht.