Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
696 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwsflash NOVAG maart 2021

Professionaliteit: Gaat UWV terug naar de vorige eeuw?

Op 25 februari publiceerde UWV een stuk op intranet waarbij de directie en een aantal adviseurs hun visie op de verzekeringsgeneeskundige ruimte gaven. De insteek is bijzonder, en dat lichten we toe aan de hand van een voorbeeld.

'Ik zie hetzelfde', zegt een adviseur in het stuk op intranet. 'Zelfs ervaren collega's zitten vast in een patroon. Ze willen dan bijvoorbeeld toch al hun klanten op een spreekuur zien, terwijl dat geen ultieme zekerheid geeft’. Daarom zeg ik: "Pak je professionele vrijheid; er is niet één juiste uitkomst. Je gedachtegang moet te volgen zijn, dus schrijf op wat je doet". Ik ben ook een groot voorstander van taakdelegatie: dan kijk je toch met meer ogen naar 1 casus. Veel dossiers kunnen we volgens mij prima op stukken en op plausibiliteit doen. Dat is wel een flinke cultuuromslag, want we werken al jaren op dezelfde manier. Daarnaast is ook een verandering in wettelijke regels en beleid nodig.'

Er gebeuren hier twee dingen, de adviseur poneert een stelling:‘veel dossiers kunnen prima op de stukken en op plausibiliteit beoordeeld worden’. De onderbouwing van deze mening ontbreekt helaas. Vervolgens worden collega’s die niet conform die persoonlijke mening handelen neergezet als mensen die vastzitten in een patroon. Een visie die ons terugbrengt naar de vorige eeuw, de authority-based geneeskunde.

Wat er werkelijk aan de hand is, is dat vanuit de managementkring fors druk wordt uitgeoefend op de verzekeringsartsen om zaken op stukken, of hooguit na telefonisch contact met betrokkene te beoordelen.

Voor verzekeringsartsen is echter het fysieke spreekuurcontact best-practice. Op dit moment zijn er voor zover ons bekend geen indicaties aanwezig die er op wijzen dat een andere manier van onderzoek dan dat spreekuurcontact tot dezelfde of eventueel kwalitatief betere resultaten leidt. Die worden ook in de betreffende publicatie niet aangereikt. Daarnaast kent de rechtbank structureel toegevoegde waarde toe aan het eigen onderzoek van de verzekeringsarts.

Tot slot stelt onze wetenschappelijke vereniging, de NVVG: Zoals aangegeven vormt een fysiek spreekuurcontact de gouden standaard, waarbinnen de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming plaatsvindt. Met name vanuit kwaliteitsoogpunt én efficiency, maar zeker ook vanuit communicatief oogpunt met de cliënt.

Er zijn indicaties dat beoordelingen op de stukken, binnen de sociale geneeskunde in de publieke sector, bij UWV dus, niet tot dezelfde resultaten leiden als onze best-practice, het spreekuurcontact. Zo kwam bij het OTN team naar voren dat er substantieel meer IVA toekenningen gebeurden als je verpleegkundigen beoordelingen laat uitvoeren op de stukken. Ook de eerste gegevens in de corona periode, waarbij er veel beoordelingen op de stukken of na telefonisch contact afgehandeld werden, lijken te wijzen op meer toekenningen.

En ook in het verleden zijn er vaak in kleine groepjes achterstanden weggewerkt, ook daarbij werd vaak de term “wegschrijven” gehanteerd.

Aan het voorgaande wordt in de betreffende publicatie op het intranet voorbij gegaan. De publicatie maakt vooral de indruk steun te willen bieden aan de inzet van de bedrijfsleiding om onze spreekuurcontacten te beperken.

Samengevat handelen de verzekeringsartsen die hun onderzoek baseren op een spreekuurcontact op professionele wijze, conform de huidige best-practice van de beroepsgroep en gouden standaard* van de beroepsvereniging. Daarmee zijn zij de professionals en medische specialisten van de 21ste eeuw. Dus, collega’s, doe zo verder!!!

Authority-based stellingen, zonder enige onderbouwing, horen eerder thuis in de vorige eeuw, wie zit er nu vastgeklonken in oude patronen?

Met vriendelijke groet,
namens het NOVAG bestuur,

Wim Van Pelt, voorzitter

*Het spreekuurcontact is de gouden standaard voor verzekeringsartsen in de sociale zekerheid. Daar kan, net als bij richtlijnen en protocollen, gemotiveerd van afgeweken worden. In sommige zaken heeft een spreekuur evident geen toegevoegde waarde, bijvoorbeeld als de klant opgenomen is. Het is aan de beroepsgroep en de professional om daar keuzes in te maken. Druk vanuit de organisatie om veel meer op de stukken of telefonisch af te handelen is daarbij ongepast. Daarbij kan worden opgemerkt dat veel collega’s geen voordelen ervaren van telefonische spreekuren, met name geen tijdswinst. Dat de verzekeringsgeneeskundige weging en toetsing op consistentie bemoeilijkt worden is wel een veel gehoord nadeel.

Bent u nog geen NOVAG lid, en hecht u waarde aan een professionele werkomgeving, steun dan uw vakvereniging binnen UWV en word lid via www.novag.biz

Nieuwsoverzicht