Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!

Lid worden

Ons doel is om alle en aankomende verzekeringsartsen te vertegenwoordigen want een verenigde beroepsgroep heeft meer invloed.
U kunt ons daarbij helpen door lid te worden van de NOVAG.

Per 1 januari 2022 bedraagt de contributie voor lidmaatschap van de NOVAG € 350 per jaar.
De contributie wordt weliswaar verhoogd, maar per saldo gaat u minder betalen door ruimere declaratiemogelijkheid.

De contributie wordt gesplitst in € 200 voor de activiteiten van de beroepsvereniging en
€ 150 voor de vakbondsactiviteiten. Voor beide delen wordt een aparte factuur verzonden.
De contributie voor de beroepsvereniging kan volledig gedeclareerd worden bij UWV.
De contributie voor de vakbond kan worden opgevoerd in het keuzeplan van UWV en daarmee kan afhankelijk van uw inkomen tot 49,5% belasting worden bespaard.

Uitgewerkt betekent dit:

Het lidmaatschap kost 350€ waarvan 200€ voor NOVAG-beroepsvereniging en 150€ voor NOVAG-vakbond. De 200€ kan volledig gedeclareerd worden via HCM Peoplesoft (net als NVVG contributie of kosten van een cursus) en de 150€ kan ingebracht worden in het keuzeplan waarmee tot 49,5% belasting kan worden bespaard. De collega’s die dit betalen, zijn door declaratie en keuzeplan effectief minder dan 95 euro per jaar (94,61€ bij het belastingtarief van 36,93%) kwijt aan het lidmaatschap. En als men in het hoogste belastingtarief valt (49,5% bij inkomen boven 73.031€) dan betaalt men effectief 75,75€ per jaar dat is 1,82/1,46€ per week. Wat men (na declaratie en invoering in keuzeplan) effectief maximaal betaalt aan het lidmaatschap NOVAG is dus altijd minder dan 2€ per week en 8€ per maand.

In opleiding en korter dan 3 jaar in dienst, en als men heeft meegedaan aan de actie in december 2023, betaalt men nog minder. Dan komt men in aanmerking voor het gereduceerde tarief, met incasso 165€ en zonder incasso 175€. Het deel van de beroepsvereniging 100 of 95 euro kan volledig gedeclareerd worden bij UWV, in Peoplesoft HCM (net als NVVG contributie of kosten van een cursus) en het vakbondsdeel zal 75/70€ bedragen en dat kan men opvoeren in het keuzeplan. Daarmee betaalt men dat deel van het bruto salaris (zodat het bruto salaris lager wordt en men minder belasting betaalt) en bespaart men 36,93% (bij een inkomen lager dan 73.031€) of 49,5% (bij een inkomen hoger dan 73.031€). De besparing bij 75€ is 27,69€ en 25,85€ bij 70€. Effectief betaalt het lid bij het reductielidmaatschap dus (na declaratie en invoeren keuzeplan) 47,31€ of 44,15€ per jaar. Dus: een reductielidmaatschap kost minder dan 4€ per maand.

Seniorlidmaatschap

Bent u inmiddels gepensioneerd en niet meer werkzaam bij UWV?
Dan bedragen de kosten van een seniorlidmaatschap slechts € 30 per jaar.
Dit lidmaatschap geeft geen stemrecht en geen recht op juridische bijstand.
U kunt zich aanmelden per email (emailadres contactgegevens).

In geval van een machtiging voor automatische incasso krijgt u € 10 korting (€ 5 korting voor seniorleden).

Ieder lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
Opzeggen dient te gebeuren voor 1 december per email (emailadres contactgegevens).

U kunt zich inschrijven als lid van de NOVAG middels het inschrijfformulier hieronder.

U kunt een wijziging doorgeven middels het wijzigingsformulier.

€340,- met incasso

Reken uit wat de uitkomst moet zijn