Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
243 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwflash NOVAG september 2023 Focusgroepen arbeidsmarktonderzoek Meld u aan, deel uw visie

Geachte collega’s

Voor het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de loopbaankeuze van artsen is de Universiteit Utrecht op zoek naar verzekeringsartsen die willen deelnemen aan een online focusgroep. Voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van UWV en NOVAG zijn op 15 juni vragenlijsten verstuurd naar alle artsen van UWV en andere artsen in Nederland. Op dit moment worden de resultaten van de vragenlijsten geanalyseerd.

De volgende stap in het onderzoek is het nader duiden van de uitkomsten in online focusgroepen. In de focusgroepen worden inzichten in de uitkomsten van het onderzoek gedeeld en wordt de deelnemers gevraagd om mee te denken over de betekenis van de resultaten en aanbevelingen. De online focusgroepen vinden in oktober plaats en duren 75 minuten. Voorbereiding is niet nodig, maar vooraf wordt wel enige informatie toegestuurd zodat je je, indien gewenst, kan voorbereiden door alvast over enkele vragen na te denken.

Daarnaast maken we graag gebruik van het netwerk van onze artsen voor het verkrijgen van deelnemers voor de focusgroep voor medisch specialisten en A(n)ios die buiten UWV werkzaam zijn. Zouden jullie dit onder de aandacht willen brengen in je externe netwerk?

Aanmelden voor de focusgroepen kan bij de onderzoekers via Ewoud Abspoel: e.b.abspoel@uu.nl. Graag voor 25 september en met vermelding van naam, functie en district (of externe werkgever).

Met vriendelijke groet,

Peter de Leede – beleidsadviseur/cao onderhandelaar NOVAG

Mede namens het NOVAG-bestuur

Wim van Pelt (voorzitter)

Ida Hoornstra (vicevoorzitter)

Truus Engelhart (secretaris)

Nieuwsoverzicht