Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
454 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwsflash NOVAG maart 2023

Update cao: herenakkoord

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de cao.

Uitslag ledenraadpleging NOVAG

Voor 17 maart hebben wij u verzocht om uw stem uit te brengen op het eerder bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao UWV. Ruim een derde van de leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per e-mail de stem uit te brengen. Uit de stemming volgt dat 98% van de leden heeft gekozen voor akkoord met het resultaat.

Wel zijn er diverse opmerkingen gemaakt over:

  • de lange looptijd;
  • de hoogte van de loonstijging;
  • de fasering van de loonstijging (6,5% per 1 januari en 2,5% per 1 december);
  • en bovenal dat men aangaf de onderste loonschalen, in deze tijden van hoge inflatie, een hogere loonstijging te gunnen (solidariteit).

Nieuw gesprek bonden en UWV

De leden van de FNV hebben echter het onderhandelingsresultaat afgewezen. Toch zijn de vier werknemersorganisaties gezamenlijk blijven optrekken richting UWV. In een gesprek met UWV afgelopen maandag 20 maart zijn de voornaamste kritiekpunten besproken.

UWV heeft in dit gesprek aangegeven dat zij aan de uitersten van hun arbeidsvoorwaarden ruimte zijn gekomen en zelfs hebben overschreden. Op één punt, die van de onderste loonlijnen, heeft UWV toch nog een extra toekenning willen doen. Namelijk een bodembedrag van € 200 in het schaalsalaris. Dit betekent dat het resultaat in stand blijft met de verbetering dat een voltijds medewerker minimaal € 200 aan salaris er bij krijgt per maand. De omslag ligt ongeveer bij salarisniveau € 3075. Onder dat salarisniveau is € 200 hoger dan 6,5%.

Een bijkomend probleem was dat indien er geen definitief akkoord tot stand zou komen afgelopen maandag de verwerking van eventuele cao aanpassingen zou

moeten wachten tot juni gelet op de komst van een nieuw salarissysteem. Dit plaatste FNV voor een dilemma aangezien na de afwijzing van het onderhandelingsakkoord door hun leden het bijgestelde resultaat opnieuw moest worden voorgelegd aan de leden.

Herenakkoord en definitief cao akkoord

Afgesproken is dat er met de drie werknemersorganisaties De Unie, CNV-Vakmensen.nl en NOVAG een zogenaamd herenakkoord (zie hieronder) tot stand is gekomen per 20 maart, waarin FNV de mogelijkheid wordt geboden zich aan te sluiten voor 1 april. Dit geeft de FNV de mogelijkheid tot een nieuwe ledenraadpleging. Gaat men wederom niet akkoord dan komt er toch een cao tot stand aangezien dan het herenakkoord automatisch wordt omgezet in een definitief cao-akkoord met de overige drie bonden. Voor UWV was dit voldoende om een fiat aan de salarisadministratie te kunnen geven voor de verwerking van de cao.

Het bestuur van de NOVAG is van mening dat er nu sprake is van een acceptabel akkoord ten aanzien van een verbeterd onderhandelingsresultaat.

Met vriendelijke groet,

namens het NOVAG-bestuur

Wim van Pelt

Nieuwsoverzicht