Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
328 woorden
11 minuten leestijd

UWV informeert werkgevers foutief over herbeoordelingen

UWV meldt op zijn website dat werkgevers geen herbeoordeling hoeven aan te vragen bij een werknemer die tijdelijk WGA 80-100% is op medische gronden. UWV geeft aan dat de situatie van de werknemer bekend is, of de gezondheid is gewijzigd en dat de werkgever hierover spontaan geïnformeerd wordt.

Deze informatie is onjuist.

Van onze collega’s vernemen wij nog steeds dat wanneer er naar aanleiding van het monitoren een oproep aan de orde is er vaak geen ruimte is voor een oproep vanwege andere prioriteiten zoals einde wachttijd beoordelingen en vraaggestuurde herbeoordelingen. Dat leidt er toe dat WIA gerechtigden vaak maanden tot jaren na een ingreep of behandeling niet gezien en/of gemonitord worden vanwege capaciteitsproblemen.

Dit beeld wordt bevestigd door de UWV-cijfers. Uit de laatste kwantitatieve gegevens van UWV, eerste 8 maanden 2023, komt naar voren dat er ondanks de buitenwettelijke maatregelen, zoals de 60+ regeling (6.210 beoordelingen volgens versnellingsmaatregel 60+) er nog steeds een forse achterstand bestaat van 14.589 bij de einde wachttijd beoordelingen. Deze beoordelingen hebben prioriteit, en dat maakt dat professionele herbeoordelingen de laagste prioriteit hebben.

Bovendien komt uit diezelfde gegevens naar voren dat UWV 13.976 herbeoordelingen uitvoerde in die periode, waarvan 2.737 professionele herbeoordelingen. Op 248.202 lopende WGA uitkeringen betekent dat dat we ruwweg meer dan 10 jaar nodig hebben om elke WGA gerechtigde 1 maal te herbeoordelen.

Op de vraag waarom UWV deze onjuiste informatie verstrekt, krijgen wij tot op heden nog geen duidelijk antwoord.

Het lijkt ons een concreet en helder signaal waarbij incorrecte informatie, die nadelige consequenties voor werknemer en werkgever kan hebben, wordt verstrekt en die logischerwijs zo snel mogelijk moet worden gecorrigeerd.

Onafhankelijke medische dienst

Op 14 maart heeft NOVAG overleg gehad op het ministerie over de onafhankelijke medische dienst. In afwachting blijven we in gesprek gaan met UWV om intern tot oplossingen te komen.

Het NOVAG congres heeft plaats op donderdag 30 mei 2024 te Utrecht. 

Save the date!!!

Bijlage: informatie zoals deze op dit moment op de website staat

Nieuwsoverzicht