Welkom

Novag is de beroepsvereniging en vakbond van de verzekeringsartsen bij UWV.
Op dit moment hebben wij meer dan 400 leden.

Novag

Bevordert de maatschappelijke rol van de verzekeringsarts.
Verhoogt de professionaliteit van de leden.
Behartigt de individuele en collectieve belangen van de leden en functioneert ook
als vakorganisatie.

De leden van Novag zijn verzekerd voor individuele rechtsbijstand als het gaat om de eigen rechtspositie als werknemer van UWV.
U kunt een beroep doen op DAS-rechtsbijstand via Huijbers Administratiekantoor, contactpersoon Jeanine Brandsma, telefoon 0317-421545.


Actueel

“Inschrijven Novag congres 2022”

Inschrijving voor het Novag Congres 2022 met gastsprekers Wyke Stommel en Milo Berlijn staat open voor alle verzekeringsartsen, artsen wel of niet in opleiding, bedrijfsartsen en medisch adviseurs werkzaam bij UWV.