Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!

Nieuwsarchief

26-04-22Nieuwsflash NOVAG
“Afdeling Bezwaar en Beroep UWV dreigt te zinken”
21-02-22Nieuwsflash NOVAG
“Capaciteitsproblemen bij UWV: Beleid of wanbeleid ?”
02-02-22Trouw
“Jonge artsen verlaten het UWV weer snel”
13-01-22Trouw – Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg
“Uitkering verstrekt zonder beoordeling arts”
13-01-22RTL Nieuws
“UWV verstrekt uitkeringen zonder verplicht medisch oordeel arts”
09-08-21Nu.nl
“Arbeidsongeschikten in grote geldproblemen door artsentekort bij UWV”
23-05-21Nieuwsflash NOVAG
“Taakdelegatie in de claim”
18-05-21Trouw
“Mensen die in de WIA terechtkomen, komen daar bijna niet meer uit”
04-04-21Nieuwsflash NOVAG
“Een controversieel onderzoek: Niet wijzen maar leren”
11-03-21Nieuwsflash NOVAG
“Professionaliteit: Gaat UWV terug naar de vorige eeuw ?”
25-02-21Radio – NPO Radio 1 – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“Het verwijderen van stukken uit medische dossiers door UWV”
21-02-21Trouw
“UWV verwijderde lastige passages uit klantendossiers”
30-11-20Nieuwsflash NOVAG
“Boeien en binden, hoe moet het niet”
09-11-20TV – Voorzitter NOVAG bij rondetafel in de tweede kamer
03-11-20Position paper NOVAG
“RIV op advies bedrijfsarts”
26-10-20Nieuwsflash NOVAG
“Ambtseed en “boeien en binden”, ver te vinden”
28-09-20Nieuwsflash NOVAG
“Highlights ledenvergadering september 2020 waaronder ambtseed”
28-08-20Nieuwsflash NOVAG
“Is the great Houdini aan het werk bij UWV ?”
24-07-20Nieuwsflash NOVAG
“Capaciteitstekort opgelost door verzekeringsarts uit de wet te schrijven”
29-06-20Rapport Hendriks
“Advies juridische aspecten taakdelegatie”
29-06-20Brief Minister Koolmees aan de kamer
“Stand van zaken uitvoering sociale zekerheid”
19-05-20Voorzitter NVVG Rob Kok in medisch contact
“Artsen eed vs UWV eed – conflict van plichten”
18-05-20Nieuwsflash NOVAG
“Update overleg directie SMZ en NOVAG over maatregelen COVID-19”
14-05-20Minister Koolmees antwoord op vragen VVD kamerlid Thielen
“Wia en Wajong keuringen worden telefonisch afgehandeld”
11-05-20Minister Koolmees antwoord op vragen SP kamerlid van Dijk
“UWV artsen weigeren ambtenaren eed af te leggen”
23-04-20Fred Paling – Voorzitter RvB UWV in NRC
“Artsen hebben de volledige vrijheid om een keuring uit te stellen”
17-04-20Radio – NPO Radio 1 – Nationale Ombudsman
“UWV voldoet niet aan de eisen die UWV aan zich zelf zou moeten stellen”
17-04-20Radio – NPO Radio 1 – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“Tijdelijke uitkeringen als UWV niet tijdig kan beoordelen”
17-04-20Radio – BNR – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“UWV artsen kunnen client niet meer fysiek beoordelen”
17-04-20Trouw
“Keuring via de telefoon zet kwaad bloed bij UWV arts”
09-04-20Nieuwsflash NOVAG
“GAV, NOVAG, NVVG en VAV: Vermijd één-op-één spreekuurcontacten”
20-03-20Nieuwsflash NOVAG
“COVID-19 en UWV”
19-03-20Nieuwsflash NOVAG
“Advies GAV, NOVAG en NVVG betreffende COVID-19”
12-03-20Medisch Contact
“Ambtseed UWV valt slecht bij verzekeringsartsen”
10-03-20Nieuwsflash NOVAG
“Update UWV eed”
03-03-20Trouw
“UWV artsen weigeren afleggen ambtenareneed”
07-02-20Nieuwsflash NOVAG
“Advies aan de (verzekerings)artsen om de UWV eed niet af te leggen”
06-12-19NRC
“Verzekeringsarts minder sexy dan hartchirurg, wel hard nodig”
23-10-19Financieel Dagblad
“Randstad schuift artsenprobleem door naar het UWV”
08-10-19Nu.nl
“UWV schrapt of verlaagt IVA-uitkeringen voor honderden mensen”
09-09-19Nieuwsflash NOVAG
“Ondersteuningsteam Noord”
26-06-19Trouw – Rob Kok voorzitter NVVG
“Poortwachters van de sociale zekerheid staan onder druk”
19-06-19Nieuwsflash NOVAG
“Raad van Bestuur geeft geen respons”
13-06-19Trouw
“UWV moet duizenden dossiers opnieuw bekijken”
12-06-19Kamerbrief van Minister Koolmees
“Nader onderzoek herbeoordelingen UWV Groningen”
12-06-19Financieel Dagblad
“Twijfel over juistheid tweeduizend Groningse WIA uitkeringen”
12-06-19Nu.nl
“UWV gaat tweeduizend dossiers in Groningen opnieuw beoordelen”
01-04-19Reactie NVVG, GAV en NOVAG naar Minister Koolmees
“Informatie UWV over herbeoordelingen Groningen ongeloofwaardig”
01-04-19RTL Nieuws – Verzekeringsartsen
“Voor miljoenen aan uitkeringen onterecht uitgedeeld”
01-04-19Nu.nl
“UWV betaalt onterecht honderden miljoenen aan arbeidsongeschikten”
01-04-19De Telegraaf – UWV verleende mogelijk onterecht uitkeringen
“Artsenverenigingen NOVAG, GAV en NVVG uiten zorgen”
27-03-19Trouw – Wim van Pelt en Erica Hemmes
“We zijn allemaal beter af als het UWV zijn werk goed kan doen”
08-03-19Trouw
“Minister Koolmees grijpt hard in bij het UWV”
06-03-19Nieuwsflash NOVAG – Update RTL Nieuws – Illegale uitkeringen UWV
“UWV werkt veel meer dossiers illegaal weg”
02-03-19De Telegraaf
“Schandalen bij UWV stapelen zich op”
26-02-19TV – RTL Nieuws
“UWV werkt veel meer dossiers illegaal weg”
26-02-19RTL Nieuws
“UWV werkt met verpleegkundigen veel meer wachtlijsten illegaal weg”
25-02-19Nieuwsflash NOVAG – RTL Nieuws
“UWV kent op illegale manier levenslange uitkeringen toe”
20-02-19TV – RTL Nieuws
“UWV werkt op illegale wijze wachtlijsten weg”
20-02-19TV – RTL Nieuws
“Tweede kamer wil duidelijkheid over inzet verpleegkundige bij UWV”
20-02-19RTL Nieuws
“Minister Koolmees gaat misstanden bij UWV uitzoeken”
20-02-19RTL Nieuws
“UWV werkt wachtlijsten illegaal in rap tempo weg”
20-02-19Nu.nl
“UWV gaf 1900 arbeidsongeschikten illegaal een levenslange uitkering”
20-02-19De Volkskrant
“UWV raffelt achterstallige beoordelingen af met verpleegkundigen”
20-02-19De Telegraaf
“Verpleegkundigen UWV strooiden met levenslange uitkeringen”
20-02-19Algemeen Dagblad
“VVD en PvdA – Extra artsen nodig om wachtlijsten UWV weg te werken”
11-02-19Radio – BNR – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“Over achterstanden bij UWV”
11-02-19BNR
“Enorme achterstand keuringen arbeidsongeschikten”
10-02-19TV – Voorzitters NVVG en NOVAG bij Nieuwsuur
“Tienduizenden zieken zitten thuis met uitkering zonder controle UWV”
10-02-19NRC
“Veel mensen ziek thuis met uitkering zonder controle UWV”
10-02-19Nieuwsuur
“Tienduizenden zieken thuis met uitkering zonder controle UWV”
10-02-19Financieel Dagblad
“UWV doet aan creatief boekhouden met medische keuringen”
10-10-18Nieuwsflash NOVAG – Huisvesting
“UWV niet bereidt verzekeringsartsen te faciliteren in hun werk”
02-10-18Nieuwsflash NOVAG
“Beloningsonderzoek verzekeringsartsen slaat de plank helemaal mis”
05-07-18Minister Koolmees aan de Tweede Kamer
“Oplossingsrichting capaciteitstekort sociaal-medisch beoordelen bij UWV”
05-07-18Minister Koolmees aan de Tweede Kamer
“Achterstanden herbeoordelingen bij UWV lopen verder op tot 37.000”
01-06-18Rapport Gevers – Herinrichting werkproces ziektewet eerste 13 weken
“Juridische kanttekeningen vanuit medisch professioneel perspectief”
21-04-18Trouw – Het UWV bepaalt wat voor werk iemand kan verzetten
“De criteria zijn vaag”
12-04-18Radio – BNR – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“Achterstand tien keer groter dan UWV zegt”
30-03-18UWV kennisverslag 2018-5
“Tekort aan verzekeringsartsen bij UWV veroorzaakt ongelijke behandeling”
18-12-17Nieuwsflash NOVAG – UWV verliest geloofwaardigheid
“Beroepsverenigingen NOVAG en NVVG stappen uit expertgroep UWV”
17-12-17Medisch Contact – Verzekeringsartsen stappen uit overleg met UWV
“Beroepsgroepen moeten in 3 maanden capaciteitsprobleem oplossen”
14-12-17Trouw – Achterstand herkeuringen bij UWV loopt verder op
“Tekort aan verzekeringsartsen is groot”
13-12-17Nu.nl
“Achterstand herbeoordeling arbeidsongeschikten UWV loopt verder op”
13-12-17Minister Koolmees aan de Tweede Kamer
“Het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV loopt verder op”
12-12-17Beantwoording kamervragen begroting SZW 2018
“Gevolgen regeerakkoord voor UWV”
07-12-17Nieuwsflash NOVAG – Enquete – 77% van de verzekeringsartsen
“bij UWV toont belangstelling voor een nieuw op te richten bedrijf”
28-11-17Taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg
“Een juridisch-empirische verkenning”
14-11-17De Telegraaf – Privacybewaking bij UWV moet beter
“Autoriteit Persoonsgegevens meldt grote onregelmatigheden”
14-11-17Nu.nl
“Privacywaakhond tikt UWV op de vingers”
14-11-17Trouw – UWV schendt privacy zieke werknemers
“Autoriteit Persoonsgegevens tikt UWV op de vingers”
14-11-17Rapport Autoriteit Persoonsgegevens UWV
“UWV handeld in strijd met de wet bij verwerking gezondheidsgegevens”
14-11-17Kamervragen door kamerlid Tanamal aan minister Koolmees
“UWV gaat onzorgvuldig om met medisch beroepsgeheim”
13-11-17Medisch Contact – Enquete NOVAG
“Verzekeringsarts wil weg bij UWV”
11-11-17Trouw – Verzekeringsartsen willen weg bij het UWV
“Novag inventariseert of er collega’s zijn die het UWV willen verlaten”
07-11-17Nieuwsflash NOVAG – Informatiedashboard
“Druk op verzekeringsartsen om kort door de bocht te gaan neemt toe”
29-10-17Nieuwsflash NOVAG
“Verplicht overwerken in Alkmaar ?”
05-10-17Nieuwsflash NOVAG – Verkorte werkwijze eerste jaars ziektewet bij UWV
“Niet conform de wet en het tuchtrecht ?”
27-09-17Trouw – Begeleiders spelen voor bedrijfsarts bij Acture
“Erica Hemmes van FNV: het gaat structureel verkeerd bij Acture”
23-09-17Trouw
“Intensieve begeleiding leidt niet tot minder arbeidsongeschikten”
21-09-17Brief Minister Asscher aan Tweede Kamer
“Eindrapport sectorpilots ZW en onderzoek instroomstijging WIA”
24-08-17Trouw – Een groeiend aantal basisartsen wacht op vervolgopleiding
“Stuwmeer van 5000 basisartsen op zoek naar een opleidingsplek”
23-08-17Antwoord Minister Asscher op kamervragen lid Van Kent over
“De derde monitor artsencapaciteit bij UWV”
21-08-17Nieuwsflash NOVAG
“Geen extra capaciteit bij UWV door taakdelegatie”
26-07-17Nieuwsflash NOVAG – Minister Asscher aan de tweede kamer:
“Achterstanden bij UWV lopen verder op”
22-07-17Trouw – Het blijft lang wachten op de UWV keurinssarts
“Door verloop en beperkte opleidingscapaciteit nemen achterstanden toe”
21-07-17Trouw
“Bij UWV lopen de achterstanden met (her)keuringen verder op”
17-07-17Brief Minister Asscher over capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
“Achterstanden bij UWV lopen verder op”
14-07-17Reactie informateur Zalm op brief NOVAG
“Uitvoering wettelijke taken door UWV”
07-07-17Brief NOVAG aan informateur Zalm
“Uitvoering wettelijke taken door UWV”
15-06-17Nieuwsflash NOVAG
“Juridische kaders taakdelegatie”
10-04-17Brief Minister Asscher over capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
“In 2016 zijn er 7291 extra WIA herbeoordelingen gedaan”
08-03-17Trouw
“Problemen bij het UWV verschuiven van plek”
08-03-17Nu.nl
“Problemen met achterstanden bij UWV nog niet voorbij”
22-02-17Motie van kamerlid Schut-Welkzijn
“Wat is er met de 10 miljoen voor extra WIA herbeoordelingen gedaan ?”
16-02-17Trouw – Zie ook 13-10-13 “UWV slordig met medische dossiers”
“Wat UWV met medische gegevens doet blijft vaag”
09-02-17Nieuwsflash NOVAG – Rekenkamer bevestigt achterstanden bij UWV
“AON: Achterstand herkeuringen UWV kost jaarlijks 870 miljoen euro”
06-02-17Radio – BNR – VVD kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn
“Er gebeuren te weinig herbeoordelingen bij UWV”
06-02-17Radio – BNR – Barend Barentsen en Wim Van Pelt
“Over herkeuringen, achterstanden en arbeidsongeschiktheid”
06-02-17Financieel Dagblad
“Achterstand met herkeuringen is grote kostenpost voor werkgevers”
06-02-17Algemeen Dagblad
“Achterstand UWV kost bedrijven veel geld”
29-01-17Rapport rekenkamer – UWV, balanceren tussen ambities en middelen
“Rekenkamer bevestigd achterstanden bij UWV”
27-01-17Nieuwsflash NOVAG – Capaciteitsproblemen in de ziektewet
“UWV kan zijn wettelijke taken niet uitvoeren”
20-01-17Radio – BNR – Voorzitter NOVAG Wim van Pelt
“Tekort aan verzekeringsartsen blijft bestaan”
20-01-17Voorzitter NOVAG in Volkskrant
“UWV doet te weinig om tekort aan verzekeringsartsen op te lossen”
19-01-17Nieuwsflash NOVAG – Convenant taakdelegatie
“Overleg tussen NOVAG en UWV loopt vast”
28-12-16Nieuwsflash NOVAG – Beschut werken
“UWV beoordeeld of er sprake is van ziekte of gebrek zonder artsen”
19-12-16Trouw
“Wajonger van 50 plus niet naar UWV”
09-12-16Capaciteitsorgaan – Er wordt onvoldoende opgeleid
“Vertrekkende verzekeringsartsen kunnen niet tijdig vervangen worden”
03-12-16Trouw
“UWV loopt achterstand herkeuringen maar niet in”
19-11-16Nieuwsflash NOVAG – Overleg taakdelegetatie en CAO UWV
“Novag leden keuren CAO goed”
09-11-16Brief Minister Asscher over capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
“Overleg tussen UWV en NOVAG om tot oplossingen te komen”
07-07-16Wim van Pelt – Voorzitter NOVAG in FD over achterstanden bij UWV
“Er moeten 150.000 arbeidsongeschikten worden herkeurd”
30-06-16Rob Kok – Voorzitter NVVG in Medisch Contact
“Hersenoperaties door basisartsen ?”
27-06-16De Telegraaf
“Herkeuring met oog voor gedrag”
22-06-16Trouw – Artsen keren zich tegen UWV plan
“Basisartsen kunnen na een spoedcursus arbeidsongeschikten herkeuren”
22-06-16Nieuwsflash NOVAG – WIA herbeoordelingen met basisartsen
“Novag adviseert verzekeringsartsen om niet te contrasigneren”
19-06-16Brief NOVAG aan Tweede Kamer over plan van aanpak Minister Asscher
“Plan Asscher lost structurele tekorten bij herbeoordelingen WIA niet op”
09-06-16Trouw – Onrust bij UWV over bezuinigingen
“Uitkeringsinstantie weet niet hoe nog verder bespaard kan worden”
06-06-16Antwoord Asscher op kamervragen van het lid Ulenbelt
“Inzet basisartsen om WIA achterstanden bij UWV weg te werken”
05-06-16NOS Journal - NOVAG in het nieuws
“NOS journaal”
05-06-16RTL Nieuws - NOVAG in het nieuws
“RTL journaal”
01-06-16Trouw
“Alternatieve oplossingen voor achterstanden bij UWV”
01-06-16Reactie NOVAG op plan herbeoordelingen Minister Asscher
“Asscher lost achterstanden keuringen niet op”
31-05-16RTLZ nieuws
“UWV gaat achterstanden voorlopig nog niet inhalen”
31-05-16Nu.nl
“Herbeoordeling arbeidsongeschikten pas in 2018 haalbaar”
31-05-16Brief van Minister Asscher aan Tweede Kamer
“Integraal plan herbeoordelingen om achterstanden bij UWV op te lossen”
27-05-16Bijlage integraal plan herbeoordelingen
“Plan van aanpak AG dienstverlening maatregelen en monitoring”
24-05-16Kamervragen van het lid Ulenbelt aan Minister Asscher
“Inzet basisartsen om WIA achterstanden bij UWV weg te werken”
23-05-16Trouw
“UWV wil basisartsen inzetten voor herkeuringen”
23-05-16Nu.nl
“UWV wil basisarts inzetten voor herkeuring arbeidsongeschikten”
23-05-16NRC Handelsblad
“UWV zet basisarts in voor herkeuring arbeidsongeschikten”
23-05-16NOS Journaal
“UWV wil arbeidsongeschikten laten herkeuren door basisartsen”
23-05-16Brief NOVAG aan haar leden
“Inzet basisartsen”
11-05-16Brief Algemene Rekenkamer aan Tweede Kamer
“Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek bij UWV”
04-05-16Nieuwsflash NOVAG
“Herbeoordelingen en de positie van de verzekeringsarts”
16-04-16Nieuwsflash NOVAG
“Verzekeringsarts let op uw zaak”
07-04-16Trouw – Niet verder bezuinigen alsjeblieft
“Als UWV verder moet besparen kan het zijn taken niet meer verrichten”
21-03-16Nieuwsflash NOVAG
“NOVAG congres 2016 – Autonomie – Heronderzoek Wajong – CAO”
29-02-16Antwoord Asscher op kamervragen van de leden Tanamal en Kerstens
“Basisartsen die met een spoedcursus bedrijfsarts kunnen worden”
24-02-16Trouw
“Wajonger kan uitkering kwijtraken na herbeoordeling in 2018”
09-02-16Kamervragen van de leden Tanamal en Kerstens aan Minister Asscher
“Basisartsen die met een spoedcursus bedrijfsarts kunnen worden”
06-02-16De Telegraaf
“Vanwege achterstanden krijgt UWV er 40 tot 50 keuringsartsen bij”
06-02-16Algemeen Dagblad
“UWV krijgt extra keuringsartsen”
06-02-16Trouw
“Asscher wil extra artsen bij UWV”
06-02-16NU.nl
“UWV krijgt extra keuringsartsen om achterstand weg te werken”
05-02-16Brief van Minister Asscher aan Tweede Kamer
“Vijftig extra artsen bij UWV om achterstanden weg te werken”
29-01-16Financieel Dagblad
“Algemene Rekenkamer gaat effectiviteit UWV onderzoeken”
29-01-16Brief van Minister Asscher aan Tweede Kamer
“Hierbij verzoek ik de Rekenkamer onderzoek te doen bij UWV”
23-01-16Trouw
“UWV rommelt nog steeds met medisch beroepsgeheim”
08-01-16Trouw
“UWV wil na negatieve publiciteit de rijen gesloten houden”
17-12-15Antwoord van minister Asscher op vragen van kamerlid Schut-Welkzijn
“UWV verbaasd over ingrijpen Asscher”
14-12-15Brief van Minister Asscher aan NOVAG
“Minister herkent het belang van herbeoordelingen in de WIA”
03-12-15UWV debat tweede kamer over motie van Schut-Welkzijn
“Reactie minister Asscher op motie betreffende herbeoordelingen”
01-12-15Motie van kamerlid Schut-Welkzijn
“Ik verzoek de regering regie te nemen over het beleid van het UWV”
28-11-15Trouw
“UWV wil minister tevreden houden maar vergeet de klanten”
28-11-15De Telegraaf
“Kamer wil aanpak achterstanden herkeuringen”
26-11-15Trouw
“Taskforce van Asscher voor versterking UWV overtuigt kamer niet”
25-11-15Trouw
“Werk van verzekeringsartsen in gedrang door conflict met top van UWV”
25-11-15Trouw
“Het UWV is zelf ziek”
24-11-15Anoushka Schut-Welkzijn Tweede Kamerlid VVD
“Achterstanden bij UWV moeten snel worden weggewerkt”
15-11-15Nieuwsflash NOVAG
“Verzekeringsartsen geven opnieuw beoordelingsdata aan in de WIA”
31-10-15Minister Asscher over achterstanden bij UWV in Trouw
“We moeten ingrijpen, anders komt er weer een stuwmeer”
30-10-15Brief van Minister Asscher aan de Tweede Kamer
“Stand van zaken handhaving en diensteverlening WIA door UWV”
28-09-15Nieuwsflash NOVAG
“71% van tijdelijk arbeidsongeschikten zijn nooit herkeurd”
26-09-15Nu.nl
“UWV kampt met grote achterstanden”
23-09-15Trouw
“Verzekeringsartsen roepen om versterking”
21-09-15Antwoord Asscher op Kamervragen CDA over gebrek aan herkeuringen
“Professionele herbeoordelingen zijn doorgaans het meest effectief”
21-09-15Kamervragen van het lid Schut-Welkzijn van de VVD aan Minister Asscher
“Bericht verzekeringsartsen : 150.000 onterechte uitkeringen”
21-09-15KNMG-NVVG toets opvolging adviezen Gevers door UWV
“Niet medisch geschoolde medewerkers beoordelen medische gegevens”
20-09-15Brief NOVAG aan vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“Het gaat potentieel om 150.000 onrechtmatige uitkeringen”
19-09-15Brief NOVAG aan Minister Asscher betreffende herbeoordelingsbeleid WIA
“71% van de mensen met een tijdelijke uitkering is nooit herkeurd”
03-09-15Financieel Dagblad
“Herkeuring arbeidsongeschikten bespaart €270 miljoen”
03-09-15Trouw
“Herkeuringen leveren miljoenen op”
26-08-15Elsevier
“Asscher is te laks met uitkeringen aan arbeidsongeschikten”
24-08-15Kamervragen CDA kamerlid Heerma
“Het gebrek aan herkeuringen door het UWV”
23-08-15Werken FM
“150.000 mensen hebben geen recht op een uitkering”
23-08-15NRC Carrière
“Asscher schrikt van onterechte uitkeringen”
21-08-15Trouw commentaar
“Laat het UWV niet alleen het eigen herkeuringsbeleid onderzoeken”
21-08-15Financieel Dagblad
“Minister Asscher gelast onderzoek onterechte uitkeringen”
20-08-15Trouw
“Goed keuren kan helpen – deel 1”
20-08-15Trouw
“Goed keuren kan helpen – deel 2”
20-08-15Trouw
“Artsen: 150.000 onterechte uitkeringen”
20-08-15RTL nieuws
“150.000 afgekeurden kunnen weer aan het werk”
20-08-15NOS nieuws
“Veel onterechte uitkeringen aan arbeidsongeschikten”
20-08-15Elsevier
“Veel afgekeurden kunnen weer aan het werk”
20-08-15Elsevier
“Een vijfde van de arbeidsongeschikten krijgt ten onrechte uitkering”
20-08-15De Volkskrant
“Artsen: 150.000 uitkeringen moeten herkeurd”
20-08-15De Telegraaf
“Minister Asscher schrikt van onterechte uitkeringen”
20-08-15De Dagelijkse Standaard
“Asscher geschrokken door grote aantallen arbeidsongeschikten”
24-07-15Nieuwsflash NOVAG
“Uitkerings en gezondheidsfraude georganiseerd door de overheid ?”
22-07-15Nieuwsflash NOVAG
“Groot tekort aan bezwaarverzekeringsartsen bij UWV”
20-07-15Hoogleraar Martin Buijsen
“Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim”
18-07-15Voorzitter NVVG Jim Faas
“Drie ministers werken aan conceptwet tegen fraude die veel te ver gaat”
03-06-15Nieuwsflash NOVAG
“110 nieuwe leden, directie out of control”
13-04-15Brief minister Asscher aan NOVAG
“Herbeoordelingen WIA worden op grote schaal niet uitgevoerd”
31-03-15Nieuwsflash NOVAG
“UWV legt verzekeringsartsen hersteld quota op”
01-03-15NOVAG wervingsflyer
“Waarom zou u lid worden van NOVAG”
01-03-15Nieuwsflash NOVAG maand van de vakbond
“Wordt gratis lid van NOVAG in de maand maart”
20-02-15NOVAG congres 25 maart 2015
“De verzekeringsarts in juridisch en sociaal perspectief”
18-02-15Nieuwsflash NOVAG
“Beroepsgeheim, UWV handelt nog steeds in strijd met de wet”
12-02-15NOVAG congres met Prof Paul Schnabel en Prof Sjef Gevers
“De verzekeringsarts in juridisch en sociaal perspectief”
06-01-15Nieuwsflash NOVAG
“CAO en opleiding in eigen tijd”
22-11-14Brief NOVAG aan minister Asscher
“Herbeoordelingen WIA worden op grote schaal niet uitgevoerd”
29-10-14Nieuwsflash NOVAG
“UWV handelt in strijd met de wet”
17-10-14Nieuwsflash NOVAG
“Capaciteitsproblemen verzekeringsartsen”
30-09-14Brief NOVAG aan NPCF
“Opvragen medische gegevens en beroepsgeheim bij UWV”
12-05-14Positionering NOVAG
“UWV Meerjarenvisie SMZ en het rapport Gevers”
12-05-14Brief VNO-NCW aan NOVAG
“De prijs van langdurig ziekteverzuim”
05-05-14Voorzitter NOVAG in het Financieel Dagblad
“UWV wacht een nog grotere spagaat met uitvoering WIA”
15-04-14Nieuwsflash NOVAG
“UWV gaat door met schenden medisch beroepsgeheim”
13-02-14Brief NOVAG aan VNO-NCW
“De prijs van langdurig ziekteverzuim”
06-01-14Brief NOVAG aan kamerlid Tanamal
“UWV gaat slordig om met medische gegevens”
02-12-13Kamervragen kamerlid Tanamal aan minister Asscher
“UWV gaat slordig om met medische gegevens”
19-08-10Vakbond verzekeringsartsen luidt noodklok
“Tekort aan verzekeringsartsen bij UWV leidt tot onrechtmatige uitkeringen”
14-07-09Brief minister Donner aan NOVAG
“Uitvoeringsproblemen en capaciteitsproblemen bij UWV”
03-06-09Brief NOVAG aan minister Donner
“Uitvoeringsproblemen en capaciteitsproblemen bij UWV”